Czym jest stwierdzenie nieważności małżeństwa Warszawa?

Rozwód i stwierdzenie nieważności małżeństwa Warszawa dotknął prawie każdą rodzinę katolicką w Ameryce. Jest to bolesny proces, który wpływa na każdy aspekt ludzkiej egzystencji, proces, w wyniku którego wiele osób zostaje zranionych.

Wśród osób, którymi Jezus otaczał szczególną troskę, znalazły się osoby, które przeżyły rozpad związku małżeńskiego. Separacja i rozwód są trudnymi i zwykle poważnymi stratami, jednakże pełnymi potencjału do nowego, żywego wzrostu i ustosunkowania się do łaski.

Katolicy w separacji i rozwiedzeni i po stwierdzeniu nieważności małżeństwa Warszawa oraz ich dzieci stanowią integralną część tego, kim jesteśmy jako rodzina. Dlatego wzywamy wszystkich zaangażowanych w posługę duszpasterską, aby w sposób widoczny i troskliwy wspierali wszystkich potrzebujących uzdrowienia i powrotu do zdrowia po separacji lub rozwodzie jakim jest stwierdzenie nieważności małżeństwa Warszawa.

Służba Metropolitalnego Trybunału Małżeńskiego jest częścią wysiłków Kościoła mających na celu zapewnienie uzdrowienia i nadziei ofiarom nieudanych małżeństw. Trybunał bada takie sytuacje, aby ustalić, czy w niektórych przypadkach strony mogą mieć swobodę zawarcia ponownego związku małżeńskiego.

Wierni tradycji katolickiej, podtrzymujemy wrodzoną godność małżeństwa i ewangeliczny zakaz arbitralnego i nieuzasadnionego rozwodu.
Jednocześnie żyjemy w niedoskonałym społeczeństwie, w którym rozwody są powszechną rzeczywistością. Zgodnie z Prawem Kanonicznym wszystkie osoby będące w związku małżeńskim (katolickie lub nie) mają prawo ubiegać się o wyjaśnienie statusu kanonicznego swojego poprzedniego małżeństwa(ów).

Mamy nadzieję, że informacje zawarte poniżej pomogą Państwu zapoznać się z naszą posługą na rzecz Kościoła – stwierdzenie nieważności małżeństwa Warszawa jest jedną z ofert.