Czy osuszanie budynków można wykonać kilkukrotnie?

Woda powodziowa poważnie uszkodzi większość płyt wiórowych i istnieje dodatkowy problem, że zanieczyszczenia mogą dostać się do drewna. Płyta wiórowa powinna zostać wymieniona, jeśli uważasz, że woda powodziowa miała z nią kontakt lub wydaje się spuchnięta, zniekształcona lub wilgotna. Tam, gdzie nie można go wymienić (np. pod ściankami działowymi) zapewnij dodatkowe wsparcie za pomocą rozpórek. Podłogi podnoszone to takie, które nie wróciły do ​​pierwotnego poziomu lub mocno popękały. Może zaistnieć potrzeba usunięcia podłogi i zbudowania nowej podłogi. Jeśli podłoga jest mocno popękana, ale wróciła do swojego pierwotnego poziomu, można położyć nową podłogę na starej. Pomiędzy dwiema podłogami należy dodać paroizolację, a nowa podłoga powinna mieć co najmniej 2 cale grubości.

Najlepszym sposobem sprawdzenia, kiedy podłoga jest sucha i osuszanie budynków zdało egzamin, jest użycie miernika wilgotności, który poda procentowy odczyt wilgotności. Ten odczyt powinien generalnie wynosić poniżej 24% między październikiem a majem i 22% między czerwcem a wrześniem. Ogólnie rzecz biorąc, najlepiej jest zasięgnąć porady przed podjęciem tego rodzaju napraw, od rzeczoznawców lub ekspertów budowlanych wykonujących osuszanie budynków. Podczas wymiany podłóg rozważ użycie materiałów, które są mniej podatne na uszkodzenia w wyniku zalania lub które można łatwiej przenosić po ostrzeżeniu o powodzi (np. dywany zamiast wykładzin dywanowych) lub bądź przygotowany na to, że osuszanie budynków będzie Ci towarzyszyć do końca dni.