Kim jest adwokat kościelny Warszawa?

Czego tak naprawdę Kościół katolicki w Warszawie uczy o rozwodzie?
Czy unieważnienie nie jest tylko rozwodem katolickim? Jeśli jestem katolikiem i rozwiedziony, czy mogę się ponownie ożenić? Czy rozwiedziony katolik może otrzymać komunię? To są typowe pytania, na które odpowiadamy.

Czego Kościół Katolicki uczy o rozwodzie?
Kościół katolicki nie zezwala na rozwód dla ważnych małżeństw sakramentalnych. W rzeczywistości ważne małżeństwo sakramentalne nie jest możliwe do rozwiązania, przez co rozwód nie jest możliwy, jeśli małżeństwo było sakramentalne. W małżeństwie oboje stają się jednym ciałem w jedności zjednoczonej przez Boga (Mk 10, 8). Jezus mówi o rozwodzie: „Dlatego to, co Bóg połączył, żadna istota ludzka nie może się rozdzielić” (Mk 10,9). Zatem dla małżeństwa spełniającego wymogi bycia sakramentem rozwód, który przeprowadzi adwokat kościelny Warszawa w Kościele katolickim nie jest możliwy. Proces unieważnienia polega na ustaleniu, czy małżeństwo jest ważne, czy nie, nie jest to proces rozwodu katolickiego. Jeśli zostanie uznane za nieważne (niespełniające wymogów sakramentalnego małżeństwa), zostanie przyznane unieważnienie. Małżeństwo bezpośrednio przypomina naszą relację z Bogiem. Bóg jest w 100% wierny w swoim związku z nami, ci, którzy decydują się na ślub, są powołani do tej samej wierności i adwokat kościelny Warszawa nie może decydować o ich rozłące.

Co jeśli jeden z małżonków jest obelżywy lub niewierny i adwokat kościelny Warszawa nie może przeprowadzić rozwodu?
W niektórych przypadkach wspólne życie stało się zbyt trudne lub praktycznie niemożliwe. Kościół pozwala na fizyczną separację małżonków i życie osobno, ale nadal pozostają małżeństwem, dopóki nie zostanie unieważnione (jeśli dotyczy). „Społeczność chrześcijańska jest wezwana do pomocy tym osobom w przeżywaniu ich sytuacji w sposób chrześcijański i wierny ich nierozerwalnej więzi małżeńskiej”.