Osocze bogatopłytkowe Łódź oraz inne zabiegi dla zdrowia i urody

Urazy mięśniowo-szkieletowe są najczęstszą przyczyną silnego długotrwałego bólu i niepełnosprawności fizycznej i dotykają setki milionów ludzi na całym świecie. Jedną z najpopularniejszych metod biologicznego wspomagania gojenia w chirurgii ortopedycznej i medycynie sportowej jest stosowanie autologicznych preparatów krwiopochodnych – osocza bogatopłytkowego (PRP). Osocze bogatopłytkowe Łódź to autologiczne stężenie ludzkich płytek krwi do poziomu ponadfizjologicznego. Na poziomie wyjściowym płytki krwi funkcjonują jako naturalny rezerwuar czynników wzrostu, w tym czynnika wzrostu pochodzenia płytkowego (PDGF), naskórkowego czynnika wzrostu (EGF), transformującego czynnika wzrostu beta 1 (TGF-β1), czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (FGF), czynnik wzrostu hepatocytów (HGF) i insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF-I).

Osocze bogatopłytkowe Łódź jest powszechnie stosowany w praktyce ortopedycznej do wspomagania gojenia urazów mięśni szkieletowych, ścięgien i więzadeł związanych ze sportem. Pomimo jej powszechnego stosowania, kliniczna skuteczność terapii PrP i różne mechanizmy działania nie zostały jeszcze ustalone. Podstawowe badania naukowe wykazały, że osocze bogatopłytkowe Łódź wywiera wpływ poprzez wiele dalszych zdarzeń wtórnych do uwalniania czynników wzrostu i innych czynników bioaktywnych z jego granulek alfa. Osocze bogatopłytkowe znajdziesz w ofercie Cosinus Med z Łodzi!